Ibn ´Abdil-Wahhâb rättade sig efter bevisen

Fråga: Shaykhen [Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb] valde Hanbalî-rättsskolan framför alla andra rättsskolor. Vad beror det på?

Svar: Hanbalî-rättsskolan är baserad på Qur’ânen och Sunnah. Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb rättade sig efter bevisen i Hanbalî-rättsskolan och andra. När han fick reda på ett bevis följde han det ehuru det skulle finnas i en rättsskola än Hanbalî-rättsskolan. Det är det som är obligatoriskt.