Ibn ´Abdil-Wahhâb har inget med Khawâridj att göra

Boken som vi har framför oss är svar av Shaykh Sulaymân bin Sahmân på frågor som ställdes till honom kring vissa tvivel som de där människorna har fastnat för och propagerat bland människor. Shaykhen svarade ingående sett till människornas stora behov av att dessa tvivel exponeras och förkastas.

En av frågorna som Shaykhen behandlade var Takfîr. Han förklarade hur allvarligt det är att göra Takfîr på en muslim och vilka regler och principer Takfîr har enligt Ahl-us-Sunnah.

En annan viktig fråga var att rentvå Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb från den Takfîr som dessa människor och andra associerar honom med. Det är följderna av deras okunnighet och missförstånd av hans (rahimahullâh) uttalanden. Således klargjorde Shaykh Sulaymân den korrekta förståelsen av de uttalanden som Takfîriyyûn har fastnat för och skurit av vägen för dem. Kallets lärda är kunnigare om sin Shaykhs och imams uttalanden. De har företräde framför andra när det kommer till att förklara Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs (rahimahullâh) dogm.