Ibn ´Abdil-Wahhâb citerar två åsikter om vattensorter

Vissa lärde säger att allt vatten är renande så länge det inte ändras av orenhet eller upphör kallas ”vatten”, såsom rosvatten och bönvatten1.

Andra säger:

Vattnet delas upp i tre sorter: renande, rent och orent. Beviset för det är hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Ingen av er ska bada i stillastående vatten.”

Hade det inte varit förbjudet skulle han inte förmenat det. Deras teoretiska bevis är att om en person hade anförtrott en annan att köpa vatten och denne köpt använt vatten eller vatten ändrat från renande till rent, hade han inte varit ålagd att acceptera det. Alltså kallas det inte för ”vatten”.”

Den första åsiktens innehavare säger:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd bad i stillastående vatten. Att den som trotsar och ändå gör det ska orsaka vattnets orenhet är något som ingalunda kommer på tal i hadîthen. Att den anförtroende inte accepterar vattnet bevisar ingenting. Inte heller hade han behövt acceptera eventuellt havsvatten. Inte heller hade han behövt göra det om den anförtrodde köpt grumligt men fortfarande renande vatten. Alltså annulleras er teori. Om ni medger att bevisen utgör enbart ett antagande – och antagande är ju det lögnaktigaste talet – så har ni tvivelsutan fallit i förbud oavsett om ni har rätt eller fel, ty ni har bara lagt fram ett antagande. Hans (ta´âlâ) ord:

فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء

och inte kan finna vatten…”2

är allmänna och väldiga i betydelse. Om ämnet inkluderas till det, avviker ni från versen. Och om det inte inkluderas och Lagstiftaren förtiger det, är det inte tillåtet att tala om det och därmed har ni trotsat Hans (ta´âlâ) ord:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ

TROENDE! Fråga inte om saker som, om de förklarades för er, kan leda till att [ytterligare] bördor läggs på er.”3

Detsamma gäller att om ni förvränger denna allmänna formulering då han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säger:

Vatten är renande; inget kan orena det.”4,

lämnar dessa klara och allmänna texter och påstår att vattnet delas upp i tre typer enligt bevisen som ni har nämnt, faller ni i samma sak som de avvikande gör när de utelämnar det klara och anammar det oklara.

Om ni då säger att det inte klargörs att vattnet är renande och att ni fruktar att förbudet påverkar det, säger vi att Allâh har gett oss ett alternativ; passivitet, att man säger att man inte vet och att man betraktar sakfrågan som oklar. Att konstatera att föreskriften har låtit ett vatten vara rent men inte renande är tal utan kunskap, spekulationer i det förtegna och anammande av det oklara. Därtill lämnar ni hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Däremellan finns tvetydigheter som många människor inte känner till.”5

25:6

35:101

4Abû Dâwûd (66), at-Tirmidhî (66), an-Nasâ’î (326) och Ahmad (10735).

5al-Bukhârî (52) och Muslim (1599).