Ibn ´Abbâs villkor för I´tikâfplats

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/673)

907 – Min fader berättade för mig: Bahz bin Asad berättade för oss: Hammâm berättade för oss, från Qatâdah, från Djâbir bin Zayd, från Ibn ´Abbâs som sade:

I´tikâf ska inte genomföras någon annanstans än i en moské vari samlingsböner bes.”