Ibn ´Abbâs väg till kunskapen

Det kan tyckas problematiskt att Ibn ´Abbâs som trots sin unga ålder rapporterade så många hadîther från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Hur bar han sig åt? Jo, via sin kunskap och iver. Han tog emot hadîther från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och han tog emot många hadîther från följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum). Om han fick reda på att en man kan en hadîth gick han hem till honom mitt på dagen när folk låg och sov, satte sig på ett tygstycke utanför dennes dörr och väntade tills han kom ut så att han kunde få höra hadîthen från honom. Då sade den andre: ”Allâhs sändebuds kusin! Varför knackade du inte?” Ibn ´Abbâs svarade: ”Det är jag som är i behov. Därtill låg du och sov.”

När Ibn ´Abbâs blev frågad om hur han hade uppnått sin kunskap sade han:

”Med en frågande tunga, ett förstående hjärta och en otröttlig kropp.”

Härmed får vi reda på tre saker:

1 – ”Med en frågande tunga…” Det betyder att jag frågar om allt som jag är i behov av.

2 – ”… ett förstående hjärta…” Det betyder att han inte frågar medan hans hjärta är helt frånvarande. Nej. Han förstår och behärskar svaret.

3 – ”… och en otröttlig kropp.” Det betyder att jag får inte nog.

Det är tvivelsutan några av skälen bakom en uppnådd kunskap, nämligen att man hungrar efter kunskap, frågar om det man inte vet, begriper, förstår och kämpar vidare.