Ibn ´Abbâs upplyfta händer i bönen

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/244-245)

331 – Min fader berättade för mig: Hushaym berättade för oss: Abû Hamzah underrättade mig och sade:

Jag såg Ibn ´Abbâs lyfta på händerna när han inledde bönen, gick ned i Rukû´ och gick uppför Rukû´.”