“Ibn ´Abbâs ord “Kufr dûna Kufr” gäller inte dagens ledare”

Fråga: Apropå Ibn ´Abbâs uttalande:

”Kufr dûna Kufr.” (Mindre otro)

al-Ahdal säger att det tillämpas endast på Banû Umayyahs ledare. Stämmer det?

Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns två saker bland människorna som är otro; förtal av stamträd och jämmer över de döda.”

Tar denna otro ut personen ur religionen eller är den en mindre otro? Imâm al-Bukhârî nämner begreppet ”Kufr dûna Kufr” i sin ”as-Sahîh” och argumenterar med hadîthen:

”De är otacksamma (يكفرن) mot makarna.”

Det är alltså föreskriften som har klargjort att det är en mindre otro, Kufr dûna Kufr.

Jag vill att de avslöjar den här mannen och hans jämlikar. De åker till Saudiarabien för pengarnas skull. När de kommer tillbaka förtalar de de lärda. Exempelvis skrev al-Ikhwân al-Muslimûn i sin tidning:

”Religionen i Nadjd är torr.”

De menar oss och dem i Nadjd. Om de verkligen är modiga får de sprida detta offentligt. Lov och pris tillkommer Allâh för att det finns skillnad mellan en liten okunnig människa och en man som Shaykh Ibn Bâz. Han vet att konflikter med regeringen gagnar inget. Det kanske till och med blir värre. Han går med dem och råder dem så gott han kan. Må Allâh bevara honom! Och om han inte kan så har han en ursäkt hos Allâh (´azza wa djall).