Ibn ´Uthaymîns sista åsikt om kvinnans flytningar

Publicerad: 2010-11-28
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: https://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1701.shtml

 

Fråga: En kvinna lider av mycket utsöndringar. Hon upplever svårigheter med det när det kommer till tvagningen och i synnerhet när det sker utomhus. Är det föreskrivet för henne att be Dhuhr och ´Asr med en tvagning och samma sak med Maghrib och ´Ishâ’? Är det föreskrivet för henne att slå ihop bönerna och korta dem under den första tiden eller sista tiden av de två tiderna?

Svar: Dessa utsöndringar är naturliga. Vissa kvinnor får dock kontinuerliga utsöndringar till skillnad från andra. Om hon får kontinuerliga utsöndringar, skall hon först och främst veta att hon fortfarande är ren. Det finns inget bevis för att de är orena. Även kvinnorna på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid fick dessa utsöndringar och det har inte rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han befallde dem att tvätta bort dessa flytningar.

För det andra behöver hon inte två sig på grund av flytningarna. Om en person tvår sig en gång, förblir han i sitt rena tillstånd och behöver inte två sig inför varje bön. Det är däremot bättre att göra det. För övrigt är det inte obligatoriskt för henne att göra det. Istället förblir hon i sitt första, rena tillstånd till dess att hon bryter det.

Om hon då tvår sig inför Dhuhr och förblir i sitt rena tillstånd utan att bryta det med avföring, urinering, gaser, kamelköttsförtäring och liknande, förrättar hon även ´Asr utan någon ny tvagning.

Detta är åsikten som jag till sist fann mest korrekt. Det är klart att den underlättar för kvinnorna så länge det inte finns något uttryckligt, tydligt bevis som beordrar motsatsen.

Vad gäller profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beordring till kvinnan med blödningarna att två sig inför varje bön, är de Hadîth-lärda oense om dess autenticitet. Dessutom kan det betyda att hon inte är ålagd att bada på samma sätt som hon är det när hennes menstruationsperiod är över.