Ibn ´Uthaymîns råd till dem som inte anser sig ha en makthavare över sig

Publicerad: 2012-03-09
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (128 B)
Datum: 1417-02-04/1996-06-20

 

Fråga: Det finns de som försöker sprida tvivel kring löftet om tro och lydnad till våra makthavare med bland annat följande punkter:

  1. Tro och lydnad ges endast till makthavaren som styr alla muslimer.
  2. Jag har personligen inte lovat tro och lydnad.
  3. Löftet om tro och lydnad gäller endast det här landets kung till skillnad från hans bröder.

Vad säger ni om detta?

Svar: Det är fel. Dör han i detta tillstånd dör han den hedniska tidens död då han inte har lovat någon tro och lydnad. De allmänna principerna i föreskriften är att Allâh säger:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

”Frukta därför Allâh efter måttet av er förmåga.”1

Om det inte finns en kalif som styr alla muslimer samtidigt som det finns en makthavare i ett visst område, anses han vara dess makthavare. Om vi hade följt denna vilsna åsikt, skulle vi ha sagt att människorna har ingen makthavare i dag och att alla dör den hedniska tidens död. Vem säger det?

Det islamiska samfundet har varit splittrat alltsedan följeslagarnas tid. Ni vet att ´Abdullâh bin az-Zubayr var i Makkah och Banû Umayyah i Levanten och att det fanns makthavare i Jemen och makthavare i Egypten. Trots det har muslimerna alltid ansett att löftet om tro och lydnad ges till den styrande i respektive område. De lovade honom tro och lydnad och kallade honom för ”de troendes ledare”. Det var ingen som fördömde det. Denne är olydig för att han vägrar hålla sig till löftet om tro och lydnad och för att han motstrider muslimernas samstämmighet som sträcker sig en lång tid tillbaka. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Lyssna och lyd om det så skulle vara en abessinsk slav som tar makten över er.”

För det andra säger han att han personligen inte har lovat tro och lydnad. Detta påstående härrör i själva verket endast från de okunnigaste människorna. Var det alla gamlingar och ungdomar som kom för att lova Abû Bakr tro och lydnad eller var det endast de inflytelserika som lovade honom tro och lydnad? Det var bara de inflytelserika som lovade honom tro och lydnad. De gick inte för att hämta alla människor för att lova honom tro och lydnad. När de inflytelserika människorna lovar en ledare över ett land tro och lydnad, är löftet om tro och lydnad fullbordat. I detta fall är han en makthavare som måste lydas.

För det tredje säger de att folket inte har lovat kungen tro och lydnad. Vad vet de om det? Folket har visst lovat kungen tro och lydnad. Jag var med när kung Khâlid och kung Fahd blev lovade tro och lydnad. Det stämmer att det inte var alla människor som kom för att göra det. Det var endast de inflytelserika som gjorde det.

Om en person lovas tro och lydnad i ett visst land och han utser en efterträdare, anses han vara hans efterträdare. När den förstes maktinnehav upphör, blir efterträdaren makthavare utan att bli lovad tro och lydnad. Människorna skall inte lyssna på detta. Om vi säger att efterträdaren saknar makt till dess att han blir lovad tro och lydnad på nytt, blir läget kaotiskt.

Det är Satan som inspirerar liknande åsikter för att splittra muslimerna. Det kommer att uppstå en osämja som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) talade om när han sade:

”Satan har tappat hoppet om att dyrkas på den Arabiska halvön. Däremot kommer han att sprida osämja mellan er.”

Förkunna mitt råd för den här brodern. Säg till honom att frukta Allâh och att han vet att han är under en makthavare så att han inte dör den hedniska tidens död.

1 64:16