Ibn ´Uthaymîns råd till dem som forskar kring ledarnas otro

Publicerad: 2012-03-06
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (127 A)
Datum: 1417-01-27/1996-06-13

 

Fråga: Jag har hört hur vissa lärda säger att otron berör trosläran och handlingen och att otron i handlingar är endast en mindre otro, och inte större, oavsett om man lämnar bönen eller gör någonting annat.

Svar: Ja, vissa lärda har den principen, nämligen att otron berör endast trosläran till skillnad från handlingarna. Dock är motsatsen det korrekta. Handlingarna kan visst vara otro. Exempel på dem är att inte förrätta bönen. Qur’ânen, Sunnah och följeslagarnas uttalanden tyder på att den som inte förrättar bönen är otrogen om han så skulle anse den vara obligatorisk. Detta är den korrekta åsikten.

Härmed önskar jag att våra bröder och ungdomar inte lägger sin största vikt vid att forska kring makthavarnas och andra människors otro. Det är precis som om de endast har skapats för att forska om människorna är otrogna eller inte. I stället skall de forska inom ramarna av det som Allâh har uppenbarat för Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bland dyrkan och annat. Att forska kring människornas otro och tro är fel. Det är slöseri med tid och värdelöst. Vad skall de göra om vi skulle säga att de kommer fram till att makthavaren är otrogen? De kan inte göra något bortsett från att orsaka prövningar, osäkerhet och ondska.

Därtill gör de kanske till och med Takfîr på makthavaren utmed sina lustar och inte bevisen. De har kanske vaksamhet för religionen och annat och gör Takfîr på en viss person. Bara för att man faller i otro betyder det inte att man är otrogen. Det bevisar Qur’ânen och Sunnah. Allâh säger i Qur’ânen:

مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

”Den som förnekar Allâh efter att ha antagit tron – inte den som är utsatt för tvång, fastän hans hjärta förblir tryggt i sin övertygelse, utan den som frivilligt öppnar sig för otron – sådana [människor] ådrar sig Allâhs vrede och ett hårt straff väntar dem.”1

Han avvärjde otron från den påtvingade trots att han säger och gör något som är otro.

I Sunnah berättade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om den syndige mannen som testamenterade till sin familj att bränna hans kropp och slänga askan i havet. Han sade:

”Om Allâh klarar av att få mig att återuppstå, kommer Han att straffa mig som ingen annan skapelse.”

Efter att de hade gjort det, samlade Allâh ihop honom och frågade honom varför han gjorde så. Mannen sade då att han gjorde det utav rädslan för Honom. Han testamenterade det under tiden som han tvivlade på Allâhs förmåga. Han trodde att Allâh inte skulle klara av att återuppliva honom.

Dessutom berättade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om att Allâh gläds mer över Sin troende tjänares ånger än mannen som blir av med sitt riddjur som han har sin mat och dryck på och sedan finner det under tiden som han väntar på att dö och säger:

”Allâh! Du är min tjänare och jag är Din herre.”

Han råkade säga fel utav den oerhörda glädjen. Det råder inga tvivel om att orden ”Allâh! Du är min tjänare och jag är Din herre” är otro. Men i och med att de sades utav en oerhörd glädje, avvärjdes otron från honom.

Mitt råd som jag dyrkar Allâh med och som jag hoppas på att det accepteras av våra söner och ungdomar är att de inte låter denna fråga vara det som de mest bryr sig om, nämligen ”Vad säger du om den och den makthavaren?”, ”Den och den makthavaren är otrogen” och dylikt. Det är värdelöst.

Vi har ett aktuellt exempel på det, nämligen det som exempelvis har skett i Algeriet. Vad har hänt i Algeriet? Under tre år har 50.000 människor dött orättvist, oavsett om det är regeringen som har dödat dessa eller om det är dessa som har dödat människor som är förbjudna att döda. Allt detta hör till ondskan och prövningen.

Därför skall ungdomarna och de bra människorna hålla sig borta från detta helt och fullt. Ty det är helt värdelöst. Det enda som det medför är ondska, prövningar och kaos. Vad finns det för nytta av detta så länge vi inte kan ändra på något om vi så ser en klar och tydlig otro som vi har bevis för från Allâh?

Därtill skall vi granska och tänka; alla länder som har haft revolter har bara blivit värre inom det religiösa och världsliga.

1 16:106