Ibn ´Uthaymîn tackar den saudiska regeringen

Publicerad: 2012-04-29
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (172 B)

 

Jag tackar kungens regering och framför allt kungen. Må Allâh skänka honom framgång och belöna honom väl för de goda handlingarna som han gör. Vi har inget behov av att räkna upp hans väldiga projekt. Hans handlingar talar för sig själva.

Likaså tackar vi alla hans bröder för att de hjälper till med det goda. Vi ber Allâh att Han belönar dem väl och att Han hjälper dem med uppgiften som Han har ålagt dem. Jag svär vid Allâh att de har ett väldigt stort ansvar på sina axlar. Vissa av oss kan inte ens regera i sin lilla familj. Vad skall man då säga om man ansvarar för ett stort folkslag.

Vi ber Allâh att Han hjälper dem regera korrekt, ger dem ett bra umgänge och skänker dem framgång till det goda i de båda liven.