Ibn ´Uthaymîn stänger dörren till missbrukad Takfîr

Publicerad: 2012-01-15
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (78 A)
Datum: 1415-06-14/1994-11-17
https://www.youtube.com/watch?v=cHLz4rb5BDA

 

Fråga: Vad är domen för en makthavare som styr med något annat än det som Allâh har uppenbarat samtidigt som han anser det vara obligatoriskt att styra med det som Allâh har uppenbarat?

Svar: Det är ingen enkel fråga. Det går inte att ge en generell dom. Om man ger en generell dom, missförstår vissa människor den. Om makthavaren gör något som enligt den här personen motstrider Allâhs föreskrift, säger han att han är otrogen. Det är just det vissa av dagens grupper gör när de gör Takfîr på makthavarna för att de säger att de inte har styrt med det som Allâh har uppenbarat. De har emellertid inte studerat frågan.

Därför anser jag att det är bättre att stänga dörren till den här frågan. Det är bättre att stänga dörren till den här frågan så att inte människorna missförstår den lärde som ger utslaget och utnyttjar det för att göra uppror mot sina länders makthavare. Som du själv vet är den här frågan stor.

De lärda (rahimahumullâh) har talat om den här frågan i samband med de relevanta verserna i kapitlet al-Mâ’idah. Du kan alltid hänvisa till de lärdas ord i frågan.