Ibn ´Uthaymîn skiljer mellan självmordsattentat och berättelsen om pojken och kungen

Publicerad: 2012-05-26
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (204 B)
Datum: 1420-01-27/1999-05-12
https://www.youtube.com/watch?v=3t6Nk1rqVTE

 

Fråga: Vissa människor argumenterar för självmordsattentat med hadîthen i Muslims ”as-Sahîh” som handlar om pojken och människorna som blev kastade i massgraven. Är deras argument korrekt?

Svar: Det är korrekt om det är relevant. Om en persons självmordsattentat leder till att ett helt folk blir troende, är det okej. Vad gjorde människorna när pojken sade till kungen att skjuta honom i Allâhs namn för att döda honom och kungen gjorde det? Alla blev troende. Detta är tillåtet. Dagens självmordsbombare uppnår dock inte detta. Det uppnår rena motsatsen. Om han begår ett självmordsattentat, dödar han först och främst sig själv. Därtill dödar han kanske en eller två personer och kanske gör han inte ens det. Hur kommer fiendens hämnd att vara? De kommer att döda många fler. Självmordsbombaren uppnår alltså varken det ena eller det andra. Så avvisas de.

Om det skulle finnas en liknande situation, skall vi veta att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte berättade berättelsen för oss som en saga från de forntida dagarna. Han berättade den för oss för att vi skall dra lärdom av den. Det innebär att det är tillåtet om det skulle finnas en liknande situation.

Vissa av dem argumenterar med berättelsen om al-Barâ’ bin Mâlik i samband med kriget vid al-Yamâmah. De omringade Musaylamahs fästning och porten var låst så att de inte kunde komma in. al-Barâ’ sade då att de skulle kasta in honom innanför muren så att han kunde öppna porten åt dem. De kastade in honom och han öppnade den. Detta utgör inget bevis. Varför inte? För att hans död inte är garanterad. Således överlevde han och öppnade porten åt dem. Men överlever självmordsbombaren som tar på sig sprängämnen? Han kommer definitivt inte att överleva. Om de inte hade haft en bra avsikt, skulle jag ha sagt att de kommer att straffas i helvetet såsom de begick självmord.