Ibn ´Uthaymîn om villkoret för att bränna Qur’ânen

Fråga: Stämmer det att man kommer att strykas i elden på Domedagen om man bränner en sida ur Qur’ânen eller en sida i vilket Allâhs namn står?

Svar: Om Qur’ânen inte används är det tillåtet att bränna den. När ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh) enade alla Qur’ân-kopior utmed Quraysh stil befallde han att alla andra Qur’ân-kopior bränns. De brändes och det känns inte till att någon följeslagare tyckte något annat. Detsamma gäller det som Allâhs namn står på. Det är okej att bränna det. Men när dagens Qur’ân bränns förblir bokstävernas färg. Bokstäverna är klara och tydliga efter att den har bränts. Därför måste man antingen gräva ned den efter att ha bränt den eller också smula sönder den. Annars kan de blåsa iväg så att man trampar på dem.

Angående att man stryks i elden på Domedagen om man bränner en sida ur Qur’ânen saknar det grund.