Ibn ´Uthaymîn om upphängda böner i bilen

Publicerad: 2010-04-14
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Liqâ’ ash-Shahrî (9)

 

Fråga: Vad anser ni om bönerna (Ad´iyah) som placeras i bilen som Påstigningsbönen (Du´â-ur-Rukûb) och Resebönen (Du´â’-us-Safar)? Vad säger man till dem som anser det vara amuletter?

Svar: Det stämmer att det är en amulett om bilen är sjuk. Den hänger i bilen, inte på föraren. Att denna bön hänger i bilen påminner föraren om att be om påstigningen eller resan. Allt som leder till godhet är godhet. Jag anser att handlingen är tillåten. Den har ingenting med amuletter att göra.