Ibn ´Uthaymîn om Tawhîd-ul-Hâkimiyyah

Publicerad: 2012-03-28
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (150 A)
Datum: 1417-10-20/1997-02-27
https://www.youtube.com/watch?v=ybXsWrnRxYQ

 

Fråga: Vad säger du om den som säger att det finns en fjärde typ av Tawhîd, nämligen Tawhîd-ul-Hâkimiyyah?

Svar: Jag säger att han är vilsen och okunnig. Tawhîd-ul-Hâkimiyyah är Allâhs Tawhîd. Det är Allâh (´azza wa djall) som styr. Om du säger att det finns tre typer av Tawhîd, vilket de lärda säger… Tawhîd-ur-Rubûbiyyah, så ingår Tawhîd-ul-Hâkimiyyah i den. Tawhîd-ur-Rubûbiyyah innebär att Allâh är ensam om att styra. Det är endast Allâh (´azza wa djall) som skapar och upprätthåller. Den här åsikten är innovativ och förkastad. Hur skall Tawhîd-ul-Hâkimiyyah vara för sig själv? Betyder det att endast en skall styra hela världen? Åsikten är som sagt innovativ och förkastad. Om han menar styret, så är det endast Allâh som har rätt att döma och det inkluderas i Tawhîd-ur-Rubûbiyyah. Det är Herren som är Skaparen och Konungen som förfogar över allt. Detta är alltså en innovation och villfarelse.