Ibn ´Uthaymîn om Takfîr på Râfidhah

Fråga: Gör man Takfîr på Râfidhah över lag?

Svar: Precis som alla andra Ahl-ul-Bid´ah är inte alla Râfidhah likadana. De skiljs åt mycket. Vissa hädar. Andra gör inte det. Somliga är lekmän och förstår ingenting. Det går inte att ge dem alla en allomfattande dom till dess att man studerar varje individ för sig. Detsamma gäller Mu´tazilah, Djahmiyyah och andra Ahl-ul-Bid´ah.