Ibn ´Uthaymîn om Sûfiyyahs utveckling

Publicerad: 2012-03-30
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (131 B)
Datum: 1417-03-03/1996-07-18
https://www.youtube.com/watch?v=264sLBXm5N4

 

Fråga: Följer Sûfiyyah kalifen ´Umar bin ´Abdil-´Azîz? Har de hans metodik?

Svar: Aldrig.

Fråga: En av bröderna säger att ´Umar bin ´Abdil-´Azîz var Sûfî.

Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om människorna hade fått det som de hävdar, skulle folk påstått sig ha rätt till andras liv och egendomar.”

Vi ber dem bevisa detta. Det stämmer inte. Vi frågar dem om varenda en som klär sig i yllekläder, Sûf, blir till en Sûfî.

Därtill har Sûfiyyah utvecklats. Det fanns Salaf som praktiserade Tasawwuf. Det råder det inga tvivel om. Men det var inte den extrema Sûfiyyah som finns i dag. I dag har Sûfiyyah utvecklats så pass, att de tror på panteismen – och skydd sökes hos Allâh. Vissa av dem sade att allt är Allâh (´azza wa djall). En annan sade att det endast är Allâh som är innanför rocken. Vissa av dem blir drabbade av galenskap och säger:

”Res mitt tält i helvetet.”

Så har Shaykh-ul-Islâm [Ibn Taymiyyah] rapporterat från dem och han är pålitlig. Vissa av dem säger:

”Jag är fri från brister. Jag är fri från brister. Jag är Allâh.”

Sûfiyyah är ingen enkel sak. Den har utvecklats.