Ibn ´Uthaymîn om Sûfiyyah som inte behöver dyrka Allâh längre

Publicerad: 2012-04-29
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (173 A)
Datum: 1418-04-08/1997-12-04
https://www.youtube.com/watch?v=SUrParFMv9Q

 

Den Tazkiyah som personen prisas för, är att han gör en god handling som renar honom.

Den Tazkiyah som personen fördöms för, är att han meddelar Allâh om sina goda handlingar och prisar sig själv för dem. Det är som om han ser sig själv göra Allâh en tjänst. Han berättar hur han har bett, skänkt välgörenhet, fastat, vallfärdat, kämpat, varit bra mot föräldrarna och dylikt. Det är inte tillåtet att berömma sig själv.

Härmed avvisas de Sûfiyyah som säger sig själva vara imamer och berömmer sig själva. De hävdar att de har kommit till en nivå där det inte är obligatoriskt att lyda Allâh längre. Det finns folk i dag som hävdar det. De säger att de har nått herraväldets värld och att de inte är ålagda att förrätta bönen, skänka välgörenhet eller fasta och att inget är förbjudet för dem. Dessa har lämnat religionen fullständigt. Således är de som berömmer sig själva längst bort från reningen.