Ibn ´Uthaymîn om Sudjûd-us-Sahû för felläsning av Qur’ânen

Fråga: Vi vet att man gör Sudjûd-us-Sahû vid fel i bönen. Jag läser fel många gånger när jag läser Qur’ânen i bönen. Jag tar fel på verserna. Jag gör det dock inte avsiktligt. Måste jag göra Sudjûd-us-Sahû?

Svar: Du behöver inte göra Sudjûd-us-Sahû för det. Man behöver inte göra Sudjûd-us-Sahû om man tar fel på verserna. Om du däremot skulle göra fel med al-Fâtihahs verser åläggs du att läsa om al-Fâtihah på ett korrekt sätt. Ty al-Fâtihah är en pelare i bönen och inte som de andra kapitlen.