Ibn ´Uthaymîn om studier i blandad miljö

Publicerad: 2010-06-29
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (27/127)

 

Jag anser det inte vara tillåtet för en människa, man som kvinna, att studera i skolor som är blandade av de motsatta könen. Det utsätter ens kyskhet, renhet och karaktärer för fara. Hur ren och karaktäristisk man än är, undviker man knappast prövning och ondska och i synnerhet om kvinnan som sitter bredvid dig är vacker och felklädd. Allt som leder till prövning och ondska är förbjudet och olovligt.

Om det inte finns någon annan skola, får man flytta till en stad i vilken liknande skolor inte finns.