Ibn ´Uthaymîn om skolbarnens ritning av förbjudna bilder

Publicerad: 2010-07-16
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Referens: https://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=353241

 

Fråga: I skolböckerna finns det bilder. Skall man förstöra dem? Blir bilderna tillåtna om man drar ett streck över dessa varelsers halsar?

Svar: Jag anser inte att det är obligatoriskt att förstöra dessa bilder eftersom det är mycket svårt. Syftet med bilderna i dessa böcker är undervisning och inte bilderna i sig. Att dra ett streck över dessa varelsers halsar ändrar ingenting.

Det är möjligt att barnet får ett streck i bild om det inte ritar dessa bilder. I detta fall anses eleven vara nödställd till att rita. Sålunda är det de ansvariga som syndar. Jag hoppas verkligen att de ansvariga inte når denna grad och tvingar Allâhs tjänare till synd.