Ibn ´Uthaymîn om Sayyid Qutbs ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân”

Fråga: Vad anser du om boken ”Fî Dhilâl-il-Qurân” och författaren?

Svar: Boken ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân” är en litterär tolkning. Han tenderar till den litterära stilen. Den består också av moderna kunskaper och nyttiga kunskaper.

Däremot finns det fel i den. Det finns många fel i den. Shaykh ´Abdullâh ad-Duwaysh (rahimahullâh) har påpekat dem och skrivit en bok om dem i vilken han har påpekat dem. Således är det bra för dig att hänvisa dit.