Ibn ´Uthaymîn om Salaf, Salafî och Salafiyyah

Fråga: Jag hör talas om Salaf. Vilka är Salaf?

Svar: Salaf betyder ”företrädare”. Varenda en som företräder någon annan anses vara en ”Salaf”. När ordet ”Salaf” nämns oinskränkt, avses det de tre första och förträffliga generationerna; följeslagarna, efterföljarna och efterföljarnas efterföljare. Dessa generationer är as-Salaf as-Sâlih (de rättfärdiga företrädarna).

De som kommer därefter och färdas utmed deras metodik, följer, precis som dem, Salafs metodik även om de skulle leva senare. Ty Salafiyyah är själva metodiken som Salaf följde. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper; alla förutom en skall till Elden – samlingen (al-Djamâ´ah).”

I en annan formulering sägs det:

”De som följer det jag och mina följeslagare följer.”

Sålunda har Salafiyyah här en inskränkt betydelse. Därför är varenda en som följer följeslagarnas, efterföljarnas och deras efterföljares metodik en Salafî, även om det skulle ske idag på 1400-talet.