Ibn ´Uthaymîn om Safar och Salmâns kassettband

Fråga: De lyssnar på Safar al-Hawâlîs och Salmân al-´Awdahs kassettband. Skall vi råda dem att inte lyssna på dem? Kan vi lyssna på Safar al-Hawâlî och Salmân al-´Awdah?

Svar: Det goda som finns i deras kassettband finns redan i andra. Det finns anmärkningar i vissa av deras kassettband.

Fråga: Så du avråder oss från att lyssna på deras kassettband?

Svar: Nej [gör inte det]. Jag råder er att lyssna på Shaykh Ibn Bâzs, Shaykh al-Albânîs och andra kända lärdes kassettband som är kända för korrekt tillstånd och inga upproriska tankar.

Fråga: De anser att makthavarna är otrogna, de säger att det är kamp i Algeriet och de lyssnar på Salmân och Safar al-Hawâlî. Är denna meningsskiljaktighet inom förgreningsfrågorna eller inom principerna?

Svar: Denna meningsskiljaktighet är inom trosläran. Det hör till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs troslära att inte förklara någon vara otrogen på grund av en synd.