Ibn ´Uthaymîn om religiöst tal på bröllop

Fråga: Skall man hålla ett allmänt tal eller ett råd på bröllop eller är det bättre att inte göra det?

Svar: Människorna har kommit för att uppleva umgänge och glädje. Vissa kan kanske endast träffas vid detta tillfälle. De vill utnyttja tillfället och tala med varandra.

Men om det är så att personen har kallats till bröllopet för att hålla ett tal, gör han det. Samma sak gäller ifall han skulle se synder. I detta fall åläggs han att tala och tillrättavisa och befalla att synden överges. Men så länge ingen har bett honom tala och ingen synd syns, är det bättre att låta människorna vara i fred.