Ibn ´Uthaymîn om regeln för att lyda makthavaren

Publicerad: 2012-04-20
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (161 A)
Datum: 1418-02-06/1997-06-12

 

Fråga: Vad finns det för regel för att lyda makthavaren?

Svar: Regeln är att man inte lyder honom om han befaller något som innebär olydnad mot Allâh. Om han skulle befalla oss att inte be i samling, be när tiden har gått ut, raka skäggen, dricka sprit och dylikt, lyder vi inte. Varenda en som beordras av makthavaren att synda är ålagd att förkasta synden. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâhs skuld har mer rätt att betalas.”

Allâhs dom har mer rätt att följas.

Skulle det emellertid inte vara någon synd, är det obligatoriskt att lyda makthavaren. Att lyda makthavaren i det innebär att lyda Allâh. Allâh (ta´âlâ) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ

”Troende! Lyd Allâh och lyd sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts.”1

Om vi hade sagt att det endast är obligatoriskt att lyda makthavaren inom det som Allâh befaller, skulle läget varit kaotiskt.

Angående ministrar, ledare, rektorer och landshövdingar, är de makthavarens ställföreträdare. Deras befallning är som makthavarens befallning. De lyds inom det som inte är olydnad mot Allâh.

1 4:59