Ibn ´Uthaymîn om rakning av flickans hår

Publicerad: 2010-07-16
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Referens: https://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=353241

 

Fråga: Vad är domen för att raka flickans hår vid födseln eller efter födseln så att hon får starkt och bra hår? Är det rekommenderat att raka hennes hår vid födseln som det är för pojken?

Svar: Det är inte rekommenderat att raka hennes hår den sjunde dagen vilket det är för pojken.

Det är föraktfullt att raka flickans hår. Men om det är så att hon uppnår den omnämnda fördelen, anses handlingen vara tillåten. Det föraktfulla försvinner vid behov.