Ibn ´Uthaymîn om råd till Râfidhah

Fråga: En man levde en tid med Râfidhah. Därefter flyttade han långt bort till ett annat område. Han lovade dem däremot att besöka dem. Får han uppfylla sitt löfte eller inte? Får han ge dem Salâm och pussa dem? Får han äta av deras slakt eller dricka deras vatten?

Svar: Människan är ålagd att vara välvillig mot Allâh, Hans skrift, Hans sändebud och människorna över lag. Först och främst måste han råda dessa Râfidhah som bor med honom och förklara för dem sanningen och att det som de följer inte är sanningen. Om de envisas och låter bli att acceptera sanningen, lämnar han dem och låter bli att sitta med dem eftersom de är motstridiga och omedgörliga.

Angående att lämna dem och den villfarelse som de följer utan att råda dem, motstrider det profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledning och befallning. Först och främst är det obligatoriskt att råda. Om Allâh vägleder dem till sanningen, är målet nått. Om de inte vägleds och istället fortsätter med sin villfarelse, lämnar han dem och låter bli att sitta med dem och besöka dem.