Ibn ´Uthaymîn om Qur’ân-tavlor på väggen

Publicerad: 2010-03-21
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Liqâ’ât-ul-Bâb al-Maftûh (25/197)

 

Fråga: Vad är domen för att hänga Qur’ân-verser på väggen?

Svar: Varför skall man göra det?

Fråga: För att det är vackert?

Svar: Om det skall vara en dekorering, gör man narr av Qur’ânen. Hur kan man låta den Väldiga Qur’ânen som uppenbarades för att bota hjärtan och påminna människor vara en dekoration på väggen?

Fråga: För att uppnå välsignelse (Tabarruk)?

Svar: Har det rapporterats från Salaf att de sökte välsignelse på detta sätt? Nej, det har det inte gjort. Och vi som är efterträdare får följa det företrädarna följde. Finns det ett tredje syfte?

Fråga: För att bli påmind?

Svar: De människor som sitter i dessa rum – påminner de sig och läser de Qur’ânen? Om de gör det, är det endast ett fåtal som verkligen gör det. Finns det ett fjärde syfte?

Fråga: Skydd mot djinn?

Svar: Har det rapporterats att Salaf brukade skydda sig mot djinn på det här viset?

Fråga: Nej.

Svar: Nej. Hur kan detta ha varit dolt för Salaf och uppenbart för oss? Det minsta man kan säga är att det är en innovation (Bid´ah), trots att Qur’ânen görs till åtlöje på sätt och viss. Exempel på det är en tavla med versen:

“Tala inte illa om andra bakom deras rygg.”1

Samtidigt är sittningen och rummet fullt av baktal. Detta är gäck.

Därför skall ni råda alla människor som har verser upphängda på väggen eller på papper och så vidare. Säg till dem:

“Kära bröder! Allâhs tal har inte uppenbarats i detta syfte.”

Samma sak gäller när de spelar Qur’ânen i telefonen under väntetiden. Skall Qur’ânen uppfylla syften? Måhända en otrogen eller liknande person hör Qur’ânen och känner sig illa till mods på grund av det. På så sätt är du ansvarig för att en människa börjar ogilla Qur’ânen. Därför skall ni även råda dem som spelar Qur’ânen i telefonen under väntetiden.

1 49:12