Ibn ´Uthaymîn om pjäser med lösskägg

Publicerad: 2012-06-24
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (232 A)
Datum: 1421-01-15/2000-04-19
https://www.youtube.com/watch?v=BUAVZLIWqgc

Fråga: I vissa skolpjäser används lösskägg. Hör detta till löshår?

Svar: Jag trodde du skulle fråga något annat. Om du hade frågat om detta anses vara gäck skulle det varit mer passande. Frågan är om handlingen är lämplig. Jag anser att det är bättre att inte handla på det viset. Det leder till att publiken, eller åtminstone en del av den, gör narr av dem som har skägg.

När det kommer till skådespel i sig, är dagens lärda oense om dem och huruvida de är tillåtna eller inte. Att man exempelvis spelar en viss person som har på sig en pälsmössa är en typ av gäck.