Ibn ´Uthaymîn om peruker

Publicerad: 2010-11-14
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (11/137)

 

Fråga: Är det tillåtet att använda sig av peruk?

Svar: Peruker är förbjudna och hamnar under Wasl1. Och om det inte skulle vara Wasl, så påminner de om det då kvinnans huvud framstår större med peruken – och profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade kvinnan som förlänger hår (Wâsilah) och kvinnan (Mustawsilah) som ber att hennes hår förlängs.

Men om det är så att kvinnan inte alls har något hår eller är flintskallig, är ingen skada skedd ifall hon skulle använda sig av peruk för att täcka sin defekt. Det är tillåtet att ta bort defekter. Därför lät profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagaren som hade fått sin näsa avhuggen i en strid att ta en näsprotes av guld. Frågan är alltså bredare än så.

Samma sak gäller skönhetsoperationer. De är tillåtna så länge syftet är att ta bort defekter. Exempel på det är att rätta till en sned näsa eller att ta bort en svart fläck. Om det dock inte är för att ta bort en defekt, som tatuering och noppning, anses det vara förbjudet.

1 Asmâ’ bint Abî Bakr (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade: ”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade kvinnan som förlänger hår (Wâsilah) och kvinnan (Mustawsilah) som ber att hennes hår förlängs.” (al-Bukhârî (5936))

Imâm Ibn-ul-Athîr (rahimahullâh) sade:  ”Wâsilah är kvinnan som förlänger ett hår med ett annat.” (an-Nihâyah (2/854))