Ibn ´Uthaymîn om p-piller

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Fatâwâ al-´Aqîdah, sid. 772-773

 

Fråga: När är det tillåtet för kvinnan att ta p-piller och när är det förbjudet? Finns det något klart och tydligt bevis eller uttalande från de lärda för att ha ett begränsat antal barn? Är det tillåtet för mannen att få utlösning utanför kvinnan utan någon anledning?

Svar: Muslimer bör vara ute efter att få så stor avkomma som möjligt. Ty det är något profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har befallt när han sade:

“Gift er med jungfrur som kan få barn. Jag tävlar [om att få flest anhängare] med er.”

Större avkomma innebär större muslimskt samfund och ett större muslimskt samfund innebär styrka. Allâh (ta´âlâ) sade om israeliterna:

“Och Vi gav er ökad styrka.”1

Shu´ayb sade till sitt folk:

“Och [minns] att Han lät ert antal växa.”2

Ingen nekar att ett stort samfund är anledningen till dess makt och styrka till skillnad från människor med onda aningar som tror att stort samfund leder till fattigdom och hungersnöd. Om samfundet blir stort och förlitar sig på Allâh (´azza wa djall) och tror på Hans löfte:

“Det finns ingen levande varelse på jorden som Allâh inte sörjer för.”3

så kommer Allâh underlätta det för det och göra det rikt med Sina gåvor. Baserat på detta klargörs svaret på frågan. Således skall en kvinna inte använda sig av p-piller förutom om följande villkor uppfylls:

Det första: Att hon är i behov av det. Exempel på det är att hon är sjuk och inte klarar av att bli gravid varje år eller att hon är svag eller att hon råkar ut för några andra hinder som skadar henne om hon blir gravid varje år.

Det andra: Att hennes man tillåter henne. Mannen har rätt till barn och avkomma. Dessutom måste hon först rådfråga läkarna för att veta om pillren är skadliga eller inte.

Om dessa två villkor är uppfyllda, anses ingen skada vara skedd om hon tar dem. Det får däremot inte hända hela tiden så att hon inte blir gravid fler gånger.

Vad beträffar att begränsa antalet barn, så är det i själva verket omöjligt. Det är Allâh som bestämmer om en kvinna skall bli gravid eller inte. Om man bestämmer sig för ett visst antal barn, finns det en stor risk att de råkar ut för något som gör att man förlorar alla barn och all avkomma. Begränsad avkomma nämns inte i Islâms föreskrift. Det är dock tillåtet med en tillfällig sådan vilket vi tidigare har nämnt.

Apropå avbrutna samlag då mannen får utlösning utanför kvinnan utan någon anledning, så är den mest korrekta åsikten att det är tillåtet. Beviset är Djâbirs (radhiya Allâhu ´anh) hadîth:

“Vi brukade ha avbrutna samlag under tiden som Qur’ânen uppenbarades.”

Det vill säga under profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. Om det hade varit förbjudet, skulle Allâh ha förbjudit det. De lärda säger emellertid att det endast är tillåtet för mannen att få utlösning utanför sin fru om hon går med på det. Ty hon har rätt till barn. Likaså leder oavbrutet samlag till att hennes njutning sjunker. Kvinnans njutning är först fullbordad efter utlösning.

Baserat på detta, kommer avbrutet samlag utan hennes tillstånd leda till minskad njutning och begränsat antal barn. Därför anser vi hennes tillstånd vara ett villkor.

1 17:6

2 7:86

3 11:6