Ibn ´Uthaymîn om otrogna barn som dör och deras destination

Fråga: Vad händer med de troendes barn som dör och vad händer med avgudadyrkarnas barn som dör?

Svar: De troendes barn träder in i paradiset eftersom de följer efter sina fäder. Han (ta´âlâ) sade:

“Vi skall låta deras efterkommande som följde dem i tron förena sig med dem utan att förminska något av deras förtjänster.”1

Vad berör de otrogna barnen, barn som har otrogna föräldrar, så är den mest korrekta åsikten att säga att Allâh vet bättre vad de skulle ha gjort. I detta liv behandlas de som deras fäder. Vad gäller deras dom i livet efter detta, så vet Allâh bättre vad de skulle ha gjort. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Allâh vet bättre var de kommer att hamna.”

Detta säger vi också. Den här frågan angår oss egentligen inte så mycket. Vad som angår oss är deras dom i detta liv. I detta liv anses avgudadyrkarnas barn vara som avgudadyrkare. Det betyder att man varken tvättar dem eller lindar in dem. Man skall varken be för dem eller begrava dem bland muslimerna – och Allâh vet bättre.

1 52:21