Ibn ´Uthaymîn om namnet al-Madînah al-Munawwarah

Man skall inte säga ”al-Madînah al-Munawwarah (upplyst)”. Alla städer som islam har kommit till är upplysta av islam. Likaså var detta namn okänt på Salafs tid. Dessutom kallas staden endast för ”al-Madînah” i Qur’ânen.

Skulle man däremot säga ”al-Madînah an-Nabawiyyah (profetisk)” för att särskilja den från andra städer, är ingen skada skedd.