Ibn ´Uthaymîn om Mors dag

Fråga: Varje år har vi en högtid som kallas för Mors dag. Den tar plats den 21:e mars. Alla människor firar den. Är den lovlig eller olovlig? Får vi fira den och ge presenter eller inte?

Svar: Alla högtider som motstrider de Sharî´ah-baserade högtiderna är innoverade. De var inte kända på Salafs tid. Det är också möjligt att de ursprungligen kommer från de otrogna. Då är högtiden, utöver en innovation, även en liknelse av Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) fiender.

Muslimerna känner till de Sharî´ah-baserade högtiderna, nämligen ´Îd-ul-Fitr, ´Îd-ul-Adhhâ och fredagen. Islam har inga andra högtider. Alla andra högtider är avvisade. De är falska i Allâhs Sharî´ah. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som inför något obehörigt till vår angelägenhet kommer att få det avvisat.”

Det vill säga att det inte är accepterat av Allâh.

I en annan formulering står det:

”Den som gör en handling som inte stämmer överens med vår angelägenhet kommer att få den avvisad.”

När detta är klargjort vet man att högtiden som kallas för Mors dag inte får firas med någon som helst högtidsceremoni som glädje, utbyte av presenter och liknande.

Det åligger muslimen att vara stolt över sin religion och hålla sig till det som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har föreskrivit för honom i denna dyrbara religion som nöjer Allâh. Han skall varken addera eller subtrahera.

Likaså skall muslimen se till att inte rätta sig efter vem som helst. Han skall forma sin personlighet efter Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) Sharî´ah så att han följs i stället för att följa. Allâhs Sharî´ah är fullkomlig på alla sätt och vis och lov och pris tillkommer Allâh. Allâh (ta´âlâ) sade:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا

”Denna dag har Jag fullbordat er religion för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag är nöjd med att islam skall vara er religion.”1

Modern förtjänar mer än att bara hyllas en dag om året. Modern har rätt till att barnen ser efter henne, tar hand om henne och lyder henne inom det som inte är olydnad mot Allâh (´azza wa djall) oavsett tid och plats.

15:3