Ibn ´Uthaymîn om menstruationens lärda

Fråga: Vi hoppas att ni kan råda vissa studenter, eller ungdomar, som förödmjukar somliga lärda, avsiktligt eller oavsiktligt. När man säger till dem att man skall referera till de lärda när det råder prövningar eller meningsskiljaktigheter, säger de att dessa lärda är menstruationens och barnsängens lärda. Jag har själv hört det. Vi hoppas att ni kan säga något gagnande.

Svar: Människan är ålagd att frukta Allâh (´azza wa djall) och inte göra narr av andra:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ

”Troende! Män skall inte göra narr av andra män – det kan hända att de som de gör narr av är bättre än de själva.”1

Därtill skall hon skydda sin tunga. Tungan är en av de största farorna mot människan. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Mu´âdh bin Djabal:

”Skall jag inte berätta för dig om vad som äger allt det?” Han sade: ”Jo, Allâhs sändebud.” Han tog tag i sin tunga och sade: ”Håll fast i den här.” Han sade: ”Allâhs sändebud! Skall vi ställas inför rätta för det som vi säger?” Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Ve dig, Mu´âdh! Vad annars får människorna att kastas i Elden med ansiktena före om inte frukten av deras tungor?”

En person som är kunnig inom menstruationsblod och barnsäng är kunnig inom en av Allâhs gränser och föreskrifter. För studenterna är frågorna kring menstruations- och barnsängsrelaterade frågor en av de svåraste frågorna på grund av de många meningsskiljaktigheterna däri. En som är kunnig inom det är fruktansvärt lärd. Man säger inte det på ett förnedrande sätt.

Många frågor beror på menstruationsblod och barnsäng. Exempel på dem är dyrkan, vänteperioden, skilsmässan och annat. Det är alltså ingen lätt fråga.

1 49:11