Ibn ´Uthaymîn om kvinnornas urringning och byxor sinsemellan

Fråga: Under festligheter och bröllop har många kvinnor på sig kläder som får en att äcklas. Exempel på dessa kläder är klänningar med urringning. Vad är domen för det och vad skall jag göra om jag ser något sådant?

Svar: Det är förbjudet. En kvinna får endast ha på sig vida, breda och rymliga kläder. Det är inte tillåtet för henne att ha på sig åtsittande kläder. Det är inte tillåtet för henne att ha på sig urringningar som visar delar av hennes byst. Det är inte tillåtet för henne att ha på sig byxor, vilket har börjat sprida sig bland kvinnorna.

Det är endast tillåtet för henne att ha på sig byxor när endast maken är hemma förutsatt att det inte är herrbyxor. Om det är herrbyxor, har hon liknat männen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade kvinnorna som liknar männen.

Jag varnar kvinnorna för att ha på sig dessa kläder som leder till prövningar eller påminner om de otrognas klädsel. Frukta Allâh, kvinnor, för er egen skull och för er avkommas skull och för ert samhälles skull! Om straffet slår till, är det inte specifikt. Det är allomfattande och drabbar alla.

Vi har det bra i detta land. Vi har det tryggt och bra ställt. Men kommer detta tillstånd att förbli om vi är olydiga mot Allâh? Nej, jag svär vid Honom, som har uppenbarat Qur’ânen för Muhammad, att det inte kommer att förbli.