Ibn ´Uthaymîn om kvinnolektioner i hem

Publicerad: 2010-11-28
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: as-Sahwah al-Islâmiyyah, sid. 124

 

Jag anser att kvinnor skall ha möjlighet att kalla till islam precis som männen gör. Men i och med att kvinnor inte kan gå ut ur hemmen lika enkelt som männen, är de inte helt jämlika. Å andra sidan finns det skolor och fakultet i vilka kvinnorna kan kalla varandra till islam.

Angående studiecirklar hemma hos kvinnor, så har jag inte tagit någon ställning till den frågan. Om jag väger mellan fördelarna och de befarade nackdelarna, anser jag det vara bättre för henne att stanna hemma och studera och läsa ur böcker så gott hon förmår. Det enda undantaget skulle i så fall vara grannkvinnor som bor nära varandra. Detta är ingen större sak. Däremot har jag ännu ingen ställning till att hon åker bil eller beger sig till en avlägsen plats för att samlas hemma hos en kvinna .