Ibn ´Uthaymîn om kvinnans sidbena

Publicerad: 2010-05-08
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: https://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4838.shtml

 

Fråga: Är det tillåtet för kvinnan att ha sidbena?

Svar: Det är Sunnah att ha mittbena. Håret lägger sig framåt och bakåt och till höger och till vänster. Den föreskrivna benan är mittbenan så att den högra lägger sig till höger och den vänstra lägger sig till vänster.

Sidbenan, oavsett sida, består av orättvisa. Det finns även en risk att man tar liknelsen av de otrogna. Likaså finns det en risk att man faller under profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth:

“Det finns två typer av Eldens folk som jag ännu inte har sett; ett folk med piskor som kosvansar som de slår människorna med och kvinnor som är påklädda och nakna, Mumîlât Mâ’ilât1. Deras huvuden är som den lutande kamelpuckeln. De kommer inte att få träda in i paradiset och inte heller skall de känna av dess doft som sträcker sig så och så långt.”2

Det finns risk att den lutande benan hamnar under hadîthen eftersom hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord “lutande” är generellt vilket vissa lärda har sagt.

Således råder jag våra troende systrar att undvika det och i stället ha mittbena som är föreskrivet och Sunnah.

1 Imâm an-Nawawî sade: “Det har sagts att Mâ’ilât betyder kvinnor som är olydiga mot Allâh och det som de är ålagda att slå vakt om, medan Mumîlât är de som lär andra sina fördömda handlingar. Det har också sagts att Mâ’ilât Mumîlât är kvinnor som går stoltserande med sina axlar. Det har även sagts att Mâ’ilât har sidbena som är prostituerade kvinnors frisyr, medan Mumîlât kammar andra kvinnor på det viset.” (Sharh Sahîh Muslim (14/92))

2 Muslim (2128).