Ibn ´Uthaymîn om kvinnans Mash över slöjan

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: ash-Sharh al-Mumti´ ´alâ Zâd-il-Mustaqni´ (1/196)

 

De lärda är oense huruvida det är tillåtet för kvinnan att göra Mash över sin huvudslöja (Khimâr) eller inte.

Vissa lärda säger att det är förbjudet eftersom Allâh (ta´âlâ) har beordrat att man gör Mash över huvudet:

“Och stryk med händerna över huvudet.”1

Om man då gör Mash över slöjan, så har man inte gjort Mash över huvudet.

Andra menar att det är tillåtet. De jämför kvinnans slöja med mannens turban. Kvinnans slöja har alltså samma status som mannens turban och är lika svår att ta bort som mannens turban.

Om det finns svårigheter [i att göra Mash över håret] på grund av kyla eller för att det är svårt att ta av den och sen ta på den igen, så är det tillåtet. Annars är det bättre att inte göra det. Dessutom har det inte rapporterats något autentiskt i den här frågan.

1 5:6