Ibn ´Uthaymîn om kvinnans klädsel i hemmet

Publicerad: 2010-11-21
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Liqâ’ ash-Shahrî (11)

 

Fråga: Är det tillåtet för kvinnan att avtäcka något av sin byst, sina smalben och liknande framför männen som hon inte kan gifta sig med som sönerna, bröderna och liknande? Finns det någon skillnad mellan klädseln i manliga och kvinnliga anhörigas närvaro?

Svar: Det bedrövar mig oerhört mycket att folk forskar i dessa frågor. Förr brukade kvinnorna vara täckta, beslöjade och blyga. Men när människorna började blanda sig med andra genom att hämta hit folk eller resa till dem, uppstod dessa problem och dessa frågor.

Ju mer en kvinna täcker sig framför sina manliga släktingar, desto bättre är det. Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) nämner i sin bok ”Libâs-ul-Mar’ah” hur följeslagarnas kvinnor hade på sig klänningar som täckte kroppen från handlederna till anklarna när de var i sina hem. De visade varken sina smalben eller underarmar. Men om vi skulle säga att hon är hemma och arbetar och visar sina underarmar eller smalben framför sina manliga Mahârim eller andra kvinnor, är ingen skada skedd.

Om kvinnan har på sig korta kläder som täcker från knäna eller armbågarna, fruktar jag att hon hamnar under sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

“Det finns två typer av Eldens folk som jag ännu inte har sett; ett folk med piskor som kosvansar som de slår människorna med och kvinnor som är påklädda och nakna, Mumîlât Mâ’ilât1. Deras huvuden är som den lutande kamelpuckeln. De kommer inte att få träda in i paradiset och inte heller skall de känna av dess doft som sträcker sig så och så långt.”2

Jag råder mina muslimska systrar att ha på sig täckande kläder. Jag råder även deras förmyndare att inte låta dem klä sig i kläder som motstrider Sharî´ah.

1 Imâm an-Nawawî sade: “Det har sagts att Mâ’ilât betyder kvinnor som är olydiga mot Allâh och det som de är ålagda att slå vakt om, medan Mumîlât är de som lär andra sina fördömda handlingar. Det har också sagts att Mâ’ilât Mumîlât är kvinnor som går stoltserande med sina axlar. Det har även sagts att Mâ’ilât har sidbena som är prostituerade kvinnors frisyr, medan Mumîlât kammar andra kvinnor på det viset.” (Sharh Sahîh Muslim (14/92))

2 Muslim (2128).