Ibn ´Uthaymîn om kvinnans grumliga och gulaktiga utsöndringar

Publicerad: 2010-11-28
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Fath Dhîl-Djalâl wal-Ikrâm (1/708)

 

136 – Umm ´Atiyyah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Vi brukade inte anse det grumliga och det gulaktiga efter menstruationsperioden vara något.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Abû Dâwûd och det är hans formulering.

”Det grumliga…” – Grumligt blod.

”… och det gulaktiga…” – Vätska som påminner om gult var.

”… vara något.” –  Det vill säga att det inte har något med menstruationsperioden att göra. För övrigt bryter de tvagningen. Om kvinnan får kontinuerliga utsöndringar av denna sort, har hon samma dom som personen med läckage.

Jag anser att den korrekta åsikten är att varken det gulaktiga eller det grumliga är menstruationsblod överhuvudtaget. Men om dessa utsöndringar äger rum under menstruationsperioden, hör de till menstruationsblodet. Exempel på det är att en kvinnas menstruationsperiod är fem dygn. Under dessa dagar utsöndras den gulaktiga vätskan under ett halvt dygn, ett par timmar och dylikt. Detta hör till menstruationsblodet.