Ibn ´Uthaymîn om kvinnans gravbesök

Publicerad: 2010-12-28
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Qawl al-Mufîd (1/428)

 

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade kvinnorna som besöker gravar…”1

Denna hadîth bevisar att det är förbjudet för kvinnorna att besöka gravar. Faktum är att hadithen bevisar att handlingen är en stor synd då en förbannelse endast nämns i samband med stor synd.

1 Ahmad (1/229)