Ibn ´Uthaymîn om kramar och handskakningar i samband med ´Îd

Publicerad: 2012-03-03
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (16/210)

 

Fråga: Vad är domen för handskakningar, kramar och gratulationer i samband med ´Îd?

Svar: De är tillåtna. Ty människorna praktiserar inte dem utav dyrkan eller för att komma Allâh (´azza wa djall) närmare. De görs endast utav sed, honnör och respekt. Så länge det inte finns något bevis som förbjuder en sed, är den i princip tillåten.