Ibn ´Uthaymîn om Khawâridjs ursprung och deras väg till uppror

Publicerad: 2012-04-29
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (171 A)
Datum: 1418-07-20/1997-11-20
https://www.youtube.com/watch?v=lzdlzBqJTn0

 

Fråga: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till följeslagarna att de skulle se ned på sin bön när de bad med Khawâridj och att de lämnar religionen på samma sätt som pilen lämnar måltavlan. Hur vet vi att denna hadîth menar Khawâridj när de inte fanns på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller Abû Bakrs tid? Hur kan man säga att de är Khawâridj?

Svar: Du måste veta att Allâh har låtit profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) känna till många dolda frågor. Detta är ett av hans tecken. Han berättade att de skall komma och att de skall förrätta bönen, läsa Qur’ânen och att en följeslagare kommer att se ned på sin bön och läsning i förhållande till deras bön och läsning. Han sade även att de kommer att läsa Qur’ânen väl, men utan att förstå den. De kommer alltså bara att uttala den. Den når inte hjärtan. Därför sade han att de lämnar islam såsom pilen lämnar måltavlan. När pilen träffar måltavlan gör den hål i den och fortsätter ut genom den. Så beskrev profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dem.

Den förste av dem fanns redan på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) delade ut pengar när en man sade till honom:

”Muhammad! Var rättvis.”

eller:

”Den här fördelningen har inte gjorts för Allâhs sak.”

Detta är ett verbalt uppror. Det finns ju två typer av uppror; uppror med orden och uppror med vapen och krig. Det första banar vägen för det andra. De som gör väpnat uppror tar inte till sig vapen direkt. De måste först bana vägen för det. Det sker genom att fylla människorna med hat och fientlighet mot deras makthavare. Först därefter öppnas vägen för ett uppror.