Ibn ´Uthaymîn om hur man skall bemöta Ahl-ul-Bid´ah

Fråga: Vi är studenter vid King Saud University i vilket det finns många Râfidhah. Hur skall man förhålla sig till dem enligt Sharî´ah?

Svar: Var mot dem såsom de är mot dig. Mana dem till sanningen. Behandla alla innovatörer såsom de behandlar dig och mana till sanningen. Många som följer ledarna för Ahl-ul-Bid´ah vet inte att de har innovationer. De tänker gott om människorna som de följer utan att veta. Om du diskuterar med dem i lugn och ro och förklarar sanningen för dem, återvänder de [till sanningen]. Vi måste skilja mellan personen som manar till innovationer och lekmannen som endast följer andra och inte vet.

I vilket fall som helst behandlar vi dem såsom de behandlar oss. Därtill manar vi dem till sanningen och klargör för dem vilken villfarelse de befinner sig i när de innoverar. Förmodligen kommer Allâh att vägleda dem.