Ibn ´Uthaymîn om hungerstrejker

Publicerad: 2012-06-29
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Nûr ´alâd-Darb (5A)
https://www.youtube.com/watch?v=wdLzyIJWQz4

 

Fråga: Vi hör och läser mycket om hur människor hungerstrejkar i protest mot vissa lagar. Dessa människor brukar oftast vara fångar. Vad är domen för personen som dör i en hungerstrejk?

Svar: Den som dör i hungerstrejk har tagit sitt eget liv och gjort något förbjudet. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

”Och döda inte er själva! Allâh har visat er stor nåd!”1

Den som vägrar att äta kommer oundkomligt att dö. I detta fall har han tagit sitt eget liv. Det är inte tillåtet att avstå från mat och dryck så lång tid att man dör.

Skulle han däremot hungerstrejka under en period utan att dö samtidigt som hungerstrejken är det enda sättet att undkomma orättvisan eller få sin rättighet, är det okej. Detta gäller om personen bor i ett land i vilket man undkommer orättvisor eller får sina rättigheter [via hungerstrejker]. Då är det okej. Det är dock inte alls tillåtet om det leder till döden.

1 4:29