Ibn ´Uthaymîn om Hamas självmordsattentat

Publicerad: 2012-06-28
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (164 A)
Datum: 1418-05-10/1997-09-12
https://www.youtube.com/watch?v=zPMQLwu1yYU

 

Fråga: Det finns vissa lärda som tillåter Hamas självmordsattentat som äger rum för tillfället.

Svar: Jag anser att självmordsattentat som innebär en övertygad död är förbjudna. De är till och med en typ av de största synderna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade att den som tar sitt liv med något kommer att straffas med det i helvetet. Han gjorde inget undantag. Det är allmänt.

Därtill är syftet med kampen för Allâhs sak att skydda islam och muslimerna. Den här självmördaren  spränger sig själv, bidrar med att muslimerna förlorar en man och medför att andra råkar illa ut. Om fienden förmår kommer han inte att nöja sig med att döda en person. Han kommer att döda folkslag.

Likaså kommer muslimerna att få uppleva åtstramningar på grund av detta delvisa självmordsattentat som endast orsakade tio, tjugo eller trettio människors död. Det kommer att orsaka en väldig skada. Det är just det som dagens palestinier upplever med judarna.

Den som säger att handlingen är tillåten baserar inte åsikten på en grund. Det hela är baserat på en osund åsikt. Ty de dåliga resultaten är mycket värre flera gånger om.

De har inget bevis i al-Barâ’ bin Mâliks (radhiya Allâhu ´anh) handling i samband med striden i Yamâmah. Han befallde sina kamrater att kasta in honom innanför murarna för att öppna porten åt dem. I den här händelsen finns ingen hundraprocentig död. Således klarade han sig och öppnade porten så att människorna kunde komma in. Häri finns alltså inget bevis.

Vad som kvarstår är domen för dessa människor som utför dessa handlingar. Antingen har de missuppfattat frågan eller också har de följt utslagen som har getts utav okunnighet. De hamnar inte under straffet som jag nämnde för att de antingen har missuppfattat frågan eller också för att de följer det här utslaget. Det är han som ger utslaget som motstrider Sunnah som syndar.