Ibn ´Uthaymîn om grupperna som skiljer sig från följeslagarnas väg

Fråga: Vad anser ni om Qâdiriyyah, Tidjâniyyah, Nasriyyah och andra och är de goda innovationer?

Svar: Varje metodik och väg som skiljer sig åt från det som följdes av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare är en innovation. Det spelar ingen roll vad det är, vad det heter eller vem som har innoverat det? Varje metodik, väg och benämning skall presenteras för Qur’ânen, Sunnah och följeslagarnas handling. Om de är överensstämmande, är de korrekta. Du kan kalla dem för vad du vill. Om de inte är överensstämmande, är de falska. Du kan kalla dem för vad du vill. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade när han predikade på fredagen:

”Det bästa talet är Allâhs tal och den bästa vägledningen är Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledning. De värsta frågorna är de nyinförda. Varje nyinförd fråga är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”

Broder! Du skall inte jämföra metodikerna och vägarna med individerna. Du skall jämföra dem med Qur’ânen och Sunnah. Det som stämmer överens med Qur’ânen och Sunnah är korrekt och det som inte gör det är falskt. Lyssna på denna vers:

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ

”Föregångsmännen, de första av dem som utvandrade och [de första] hjälparna, och de rättsinniga som följde i deras spår – Allâh är nöjd med dem och de är nöjda med Honom.”1

Den som inte följer dem uppnår inte Allâhs välbehag. Den som inte följer dem på ett korrekt sätt uppnår inte Allâhs välbehag. För att vara vägledd satte Allâh som krav:

 وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ

”…  och de rättsinniga som följde i deras spår…”

Det vill säga färdades på deras väg utan att lämna deras metodik.

Således ber jag muslimerna över lag att enas om Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och följeslagarnas (radhiya Allâhu ´anhum) metodik. Deras metodik är den sunda metodiken. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vittnade om att hans generation, följeslagarna, är den bästa generationen. Därefter de som kommer efter dem och därefter de som kommer efter dem.

1 9:100